Predmetnik

Izobraževalni program: splošna gimnazija
Letnik: prvi, šolsko leto: 2010/2011

Programska enota

Kratica

Učitelj

Želena ocena

Dosežena ocena

Splošnoizobraževalni predmeti:

Matematika

MAT

g. Ravnohrib

4

3

Slovenščina

SLO

ga. Krivokapič

4

4

 

 

 

 

 

Strokovni moduli:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odprti kurikul:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Praktično usposabljanje z delom

 

 

 

 

 

Interesne dejavnosti

 

 

 

 

 

Moji sošolci

Razred: 1A, šolsko leto: 2010/2011
Razrednik:
g. Štempihar

Zap. št.:

Ime in priimek:

Elektronski naslov:

1.

 Micka Kovačeva

[email protected]

2.

 Janez Kranjski

[email protected]

3.

Lukež Drnulja

[email protected]

4.

Andraž Slamorezec

[email protected]

5.

Pavle Zaropotaj

[email protected]

6.

Bošte Krevs

[email protected]

7.

Peter Štrama

[email protected]

8.

Marko Črmaž

[email protected]

9.

Miha Kisovar

[email protected]