lab.sio.si

Spričo velikosti sredstev, ki se za informatizacijo šolstva namenjajo, se postavljajo naslednja vprašanja:

  • kakšni so razlogi za uvajanje IT v šolstvo,

  • kako zmanjšati stroške,

  • kakšne so koristi uvajanja IT v šolstvo.

Pozitiven vpliv vpeljave IT dokazujejo številni avtorji (npr. Gerlič: Stanje in trendi uporabe IKT). Glavni razlogi so:

  • povezovanje teorije s prakso,

  • doseganje trajnost znanja,

  • uporaba IKT v šolstvu dviguje motivacijo učečih  …

V okviru izvajanja svetovanj po vzgojno-izobraževalnih zavodih (v nadaljevanju VIZ), se v projektu E-šolstvo srečujemo z različno strojno in programsko opremo, ter spletnimi storitvami. Predvsem izkušnje pri uporabi opreme in storitev, ki niso vpeljane masovno v vse šole, so lahko zelo zanimive. VIZ se za vpeljavo nove opreme in storitev v VIZ odločajo samostojno, v zadnjem času izvajajo veliko promocijo tudi različna podjetja. Da bi izkušnje VIZ čim hitreje prenesli tudi na druge, smo vzpostavili spletno skupnost lab.sio.si.

Namen lab.sio.si je:

  • preizkušanje novih IKT pripomočkov,
  • prenos primerov dobre rabe med uporabniki (učitelji, vzgojitelji, vodstvom VIZ),

  • generalizacija izkušenj v smislu izdelave okvirov za svetovanje VIZ glede nabave opreme in storitev na podlagi izkušenj drugih.

V ta namen vzpodbujamo uporabnike različnih informacijko-komunikacijskih tehnologij, da se vključijo v skupnost in posredujejo svoje izkušnje. V primeru večjega interesa po testiranju določenih rešitev izvajamo vodje skupnosti koordinacijo med različnimi uporabniki. Vsa testiranja se izvajajo na prostovoljni osnovi, potek pa prikazuje spodnji miselni vzorec.

Povezave

 
Izhodišča
 
Testiranja
Izkušnje

Zadnje objave foruma

Nalaganje ...