Kaj vse počnem?

Rad se družim s prijatelji, s katerimi ga veliko žuramo...

Kruh si služim tako, da prenašam angleško sol iz Trsta ali iz Reke na Dunaj. Pri tem se pogosto stepem z mejači - vendar sva kljub temu, da je to početje prepovedano, s cesarjem kar velika prijatelja.

V prostem času rad pretepam barabe!

Spretnosti in veščine

jezikav, odrezav, robat, nagle jeze...

Spretnosti in veščine, ki jih razvijam v šoli

odprte glave

Osebni cilji

Želim postati najboljši rokoborec

Moji cilji - moja svoboda in odgovornost

Kaj boš postal, ko končaš šolanje?
Trgovec.

Kaj in kje želiš delati po končanem šolanju?
Želim postati direktor lastnega podjetja za mednarodno trgovino.

Cilji, ki jih želiš doseči v tem šolskem letu, so:
Končati šolo ter začeti z delom.

Kaj moraš za to narediti?
Več se moram učiti...

Kdo bi ti lahko pri tem pomagal?
Nimam pojma.

Vprašalnik


V. Vizualni tip:18
A. Slušni tip:15
K. Telesno-gibalni tip:34

Telesno-gibalni tip

Ljudje s telesno-gibalnim učnim slogom dajejo prednost telesnim izkušnjam - dotikanju, občutenju, držanju, izdelovanju, skratka praktičnim izkušnjam.

Ti ljudje uporabljajo besedne zveze, kot npr. »naj poskusim«, »kako se počutiš?« in so najbolj sposobni opravljati novo nalogo tako, da se je lotijo v praksi in se ob tem učijo. To so ljudje, ki radi preizkušajo oz. eksperimentirajo in nikoli ne preberejo navodil!


Vprašalnik


A. Jezikovna inteligenca:0
B. Logično-matematična inteligenca:3
C. Vizualno-prostorska inteligenca:4
D. Telesno-gibalna inteligenca:4
E. Glasbena inteligenca:0
F. Medosebna inteligenca:0
G. Osebna inteligenca:4
H. Naravoslovna inteligenca:2

Vizualno-prostorska inteligenca

Opis C v slovenščini.

Telesno-gibalna inteligenca

Opis D v slovenščini.

Osebna inteligenca

Opis G v slovenščini.