Kompetence (Kadis)


M. Medosebna kompetenca:Nizka stopnja
O. Organizacijska kompetenca:Nizka stopnja
P. Kompetenca prilagodljivosti:Srednja stopnja
R. Kompetenca reševanja problemov:Srednja stopnja
V. Kompetenca vodenja:Srednja stopnja
Z. Kompetenca zanesljivosti in natančnosti:Srednja stopnja

Stopnje kompetenc: 0 = Brez, 1 = Nizko, 2 = Srednje, 3 = Visoko

Vprašalnik


Kompetenca prilagodljivosti

Ste relativno prilagodljivi in spremembe vam ne povzročajo težav, dokler jih ni preveč in so v nekih normalnih okvirih. Uspešno se prilagajate novim nalogam in zadolžitvam, v kolikor te niso popolnoma drugačne od zdajšnjih. Nimate večjih težav z organizacijo svojega dela in časa. Prav tako vam ni težko občasno podaljšati časa zaradi kakšne obveznosti ali dogodka ali se odpraviti na pot, kadar je to potrebno.

Nasvet:
Vsekakor ni odveč, če se kdaj pa kdaj zaustavite in ocenite svoje dosežke ter izzive, s katerimi se soočate. Premislite, kdaj in zakaj se vam zgodijo določene težave in kako bi se lahko uspešneje soočali z njimi. V pomoč vam bo, če si preberete definicijo te kompetence in posamezne opise znotraj nje. Če je kakšna lastnost, ki vam je morda tuje, se poskusite v njej preizkusiti. Sčasoma lahko to kompetenco tudi izboljšate, tako vam določene spremembe ne bodo povzročale težav.

Vprašalnik


Kompetenca vodenja

Vaši rezultati kažejo na to, da imate srednje izraženo kompetenco vodenja. Ste zmerno samoiniciativni in še kar dobro prenašate stresne situacije. Včasih se vam zgodi, da ne veste, katere informacije posredovati in na kakšen način, da bi se naloga izvršila. Drugi večinoma razumejo, kaj želite povedati, le včasih se vam zgodi, da ste v komunikaciji nejasni. Probleme relativno dobro zaznavate. Najpogosteje uporabljate ustaljene rešitve, občasno pa se domislite tudi kake nove rešitve (ste inovativni).

Nasvet:
Če imate ambicije, postati vodja, poskusite bolje izrabiti svoj čas, pri razlagah bodite konkretni in natančni ter vključite druge v reševanje nalog in morebitnih problemov. Dober vodja je tudi dober motivator in zna razmišljati izven ustaljenih okvirjev.

Vprašalnik


Medosebna kompetenca

Vaš rezultat nakazuje na morebitne težave pri navezovanju stikov. V družbi verjetno veljate za nekoga, ki se drži bolj zase in je precej zadržan. Zgodi se vam, da težko izrazite svoje misli in drugi pogosto ne razumejo, kaj ste želeli povedati. Premalo pozornosti posvečate reakcijam sogovornika, zato lahko dajete občutek, da se ne znate vživeti v čustva drugih.

Nasvet:
Predlagamo vam, da sogovornikom posvečate več pozornosti in si zavestno vzamete čas za odnose, zasebne in tiste v šoli. Četudi vam je včasih težko, poskušajte navezati stik s soljudmi, sprejmite njihove vtise in komentarje in jih pohvalite, ko si to zaslužijo. Kompetenca medosebnih veščin je pomembna tako v zasebnem življenju kot v šoli in kasneje v zaposlitvi, zato vam priporočamo, da njenemu razvoju posvetite več pozornosti.

Vprašalnik


Organizacijska kompetenca

Vaš rezultat nakazuje na manj razvito organizacijsko kompetenco. Najverjetneje se vam pogosto zgodi, da česa ne najdete (dokumentov, knjig, zvezkov, računov, drugih informacij ...) ali/in vam zmanjka časa za dokončanje nalog. Najbrž se pogosto zalotite, kako si obljubljate, da boste drugič (prej) naredili plan in si bolje razporedili čas ter obveznosti, pa verjetno iz te moke ni kruha.

Nasvet:
Priporočamo vam, da tokrat zgornjo samoobljubo izpolnite. Nenazadnje si tako olajšate svoje življenje na vseh nivojih (šola, obveznosti, prosti čas ...). Vzemite si čas za organiziranje in planiranje svojih aktivnosti. Poskusite jih razvrstiti po pomembnosti, predvideti, koliko časa vam utegnejo vzeti in si zapisati plan. Začnite z majhnimi koraki. Za začetek se lahko lotite načrtovanja in organiziranja rojstnodnevne ali kake druge zabave. S tem, ko boste zadeve lotili pravočasno, boste lažje predvidevali naslednje korake in se izognili morebitnim težavam. Navsezadnje, organizacijska kompetenca je zelo pomembna in visoko vrednotena med delodajalci.

Vprašalnik


Kompetenca reševanja problemov

K problemom večinoma pristopate na tvoren, konstruktiven način. Dokaj hitro predvidite morebitne težave, če te niso preveč izven znanih okvirjev. Občasno se vam zgodi, da ne najdete načina, kako pristopiti k problemu ali preprosto nimate volje za to. S problemi se boste soočali tako v zasebnem kot službenem življenju. Pogosto uporabljate že uveljavljene rešitve, vendar pa znate uporabiti tudi svojo inovativnost v primerih, ko vse uveljavljene rešitve odpovedo. Občasno vas znajo iztiriti le neznani in »zagonetni« problemi, saj se lahko pri vas porodi bojazen, kaj storiti. S tem ni nič narobe, pazite le, da vas to ne zaustavi. Pri vsakem uspešno razrešenem problemu si pa le priznajte uspeh.

Vprašalnik


Kompetenca zanesljivosti in natančnosti

Vaš rezultat kaže na to, da je kompetenca zanesljivosti in natančnosti pri vas srednje izražena. Včasih se vam zgodi, da kako stvar opravite manj natančno in ne nujno v določenem časovnem okviru. Večinoma pa ste v zlati sredini, kadar gre za sprejemanje odgovornosti in upoštevanje časovnih načrtov.

Nasvet:
Zanesljivost in natančnost sta lastnosti, ki sta pri delodajalcih zelo zaželeni, še posebej v šolah, organizacijah in/ali poklicih, kjer pogoste napake, zamude ali nenatančnosti lahko povzročijo tudi finančne izgube. Zato ni nikoli odveč, da kako stvar tudi dvakrat ali večkrat preverite, preden jo oddate, pridete prej na dogovorjeno mesto, sestanek … Tako boste postopoma postali bolj natančni in zanesljivi. Priporočamo, da si natančno preberete definicijo te kompetence in premislite o lastnostih, ki jih obsega. Če niste prepričani, v kakšni meri je ta kompetenca pri vas prisotna, si lahko izberete eno od pričakovanih kvalitet, ki so del omenjene kompetence, in se v njej tudi preizkusite.