Pravila in pogoji

Pravila in pogoji

Z uporabo [Mahare] se strinjate s pravili in pogoji, navedenimi spodaj.

Naše obveznosti

Skrbniki spletišča [Mahara] bodo opravili vse razumne ukrepe, da zagotovijo vsem uporabnikom varen, zanesljiv in delujoč sistem elektronskega listovnika oz. portfelja. Če kadarkoli mislite, da vašim uporabniškim pravicam ni bilo ugodeno, ali imate kakršno koli vprašanje v zvezi s spodnjimi določili, vas prosimo, da se nemudoma obrnete na nas.

[Mahara] občasno ne bo dostopna za krajša časovna obdobja, zaradi nadgradenje delovanja sistema. Prizadevali si bomo, da vas o vseh načrtovanih izpadih obvestimo najmanj 3 delovne dni vnaprej.

Spodbujamo vas, da nemudoma prijavite neprimerno vsebino ali neprimerno obnašanje skrbniku sistema. Zagotovili bomo, da bo zadeva v doglednem času raziskana.

Skrbniki spletišča lahko kadarkoli dostopajo do vašega listovnika oz. portfelja in njegove vsebine, vendar se bodo temu izogibali, razen če bo to izrecno potrebno za podporo vaše uporabe [Mahare], ali glede na ta pravila in pogoje.

Vaše obveznosti

Izjava o zasebnosti je potrebno obravnavati kot razširitev teh pravil in pogojev in jo morajo prebrati vsi uporabniki.

Vaš [Mahara] račun bo potekel po določenem času ali po določenem obdobju nedejavnosti, kakor je določeno s strani skrbnikov sistema. Prejeli boste epoštno opozorilo, tik preden bo vaš račun potekel in v katerem vam bomo predlagali, da shranite svoj listovnik oz. portfelj na vaš računalnik, da ga boste lahko kasneje ponovno uporabili.

Za vse datoteke in vsebino, ki jo prenesete na spletišče [Mahara], veljajo zakoni o avtorskih in sorodnih pravicah. Odgovorni ste za zagotovitev, da imate ustrezno dovoljenje za ponatis in objavo vsakega dela, ki ni vaše lastno. Ponarejanje bo obravnavno v skladu s pravili vaše izobraževalne ustanove.

Svojega listovnika oz. portfelja ne smete uporabljati za shranjevanje ali prikaz žaljivih gradiv. Če skrbnik spletišča prejme poročilo o neprimerni vsebini, objavljeni v vašem listovniku oz. portfelju, bo vaš račun začasno blokiran in dostop do [Mahare] zamrznjen do preiskave v skladu s Hišnim redom vaše izobraževalne institucije. Če Hišni red oz. podoben pravilnik ne obstaja, bo zadevo obravnaval ustrezni uslužbenec vaše ustanove ali organizacije.

Če skrbnik spletišča prejme poročilo o vašem neprimernem vedenju v povezavi s sistemom [Mahara], bo vaš račun začasno blokiran in dostop do [Mahare] zamrznjen do preiskave v skladu s Hišnim redom vaše izobraževalne institucije. Če Hišni red oz. podoben pravilnik ne obstaja, bo zadevo obravnaval ustrezni uslužbenec vaše ustanove ali organizacije.

Neprimerno vedenje vključuje zlorabo sistema poročanja o neprimernih vsebinah, poizkuse namernega nalaganja datotek z virusi, dajanje neprimernih ali pretiranih/preobsežnih povratnih informacij ali pripomb na listovniku katerega koli drugega uporabnika in vsa druga ravnanja, ki jih skrbnik šteje za neprijetna ali žaljiva.

Vsi nezahtevani kontakti, ki jih prejmete kot rezultat javno objavljenih osebnih podatkov, sporočenih preko vašega listovnika oz. portfelja, so vaša odgovornost. Kakršno koli kršitev obnašanja uporabnikov sistema, je treba nemudoma sporočiti skrbniku sistema. Pravila in pogoje bomo morda občasno prilagodili, da bodo odražala spremembe v sistemu in kot odgovor na povratne informacije uporabnikov. Zato vam predlagamo, da preverite pravila in pogoje vsakokrat, ko boste obiskali to spletišče. O vseh večjih spremembah pravil in pogojev vas bomo obvestili preko [Maharine] domače strani.