Spretnosti in veščine

jezikav, odrezav, robat, nagle jeze...