Moji sošolci

Razred: 1A, šolsko leto: 2010/2011
Razrednik:
g. Štempihar

Zap. št.:

Ime in priimek:

Elektronski naslov:

1.

 Micka Kovačeva

micka.kovaceva@email.si

2.

 Janez Kranjski

janez.kranjski@email.si

3.

Lukež Drnulja

lukez.drnulja@visnja-gora.si

4.

Andraž Slamorezec

andraz.slamorezec@visnja-gora.si

5.

Pavle Zaropotaj

pavle.zaropotaj@visnja-gora.si

6.

Bošte Krevs

boste.krevs@visnja-gora.si

7.

Peter Štrama

peter.strama@visnja-gora.si

8.

Marko Črmaž

marko.crmaz@visnja-gora.si

9.

Miha Kisovar

miha.kisovar@visnja-gora.si