Predmetnik

Izobraževalni program: splošna gimnazija
Letnik: prvi, šolsko leto: 2010/2011

Programska enota

Kratica

Učitelj

Želena ocena

Dosežena ocena

Splošnoizobraževalni predmeti:

Matematika

MAT

g. Ravnohrib

4

3

Slovenščina

SLO

ga. Krivokapič

4

4

 

 

 

 

 

Strokovni moduli:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odprti kurikul:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Praktično usposabljanje z delom

 

 

 

 

 

Interesne dejavnosti