Predstavim se

"Nikoli ne dobimo druge priložnosti, da naredimo prvi vtis."